Welkom bij

Studiebegeleiding

 DOLS

Begeleiding

De leerlingen komen naar keuze op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 18.00 uur.
De leerlingen maken en bestuderen hun huiswerk. Ze leren hoe ze zelfstandig moeten leren en plannen. Het huiswerk wordt regelmatig, afhankelijk van de zelfstandigheid en resultaten van de leerling, gecontroleerd en overhoord.

Tussen 16.45 en 17.00 uur is er een kwartier pauze. Tijdens het leren krijgen de leerlingen twee keer een consumptie aangeboden.

Bij aanmelding vindt een intakegesprek plaats met de betreffende leerling en zijn of haar ouder(s) of verzorger(s). Hierbij gaan we ervan uit dat de leerling zijn rapporten en/of andere resultaten samen met ons bespreekt. Op deze manier kunnen we een optimale begeleiding geven.

Er wordt verwacht dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn. Ze bekijken hun huiswerk in Somtoday en de behaalde resultaten worden eerlijk doorgegeven. Aan de hand van deze resultaten kan gekeken worden waar de leerling nog extra hulp of oefening bij nodig heeft.
Bij regelmatig te laat komen en/of onbehoorlijk gedrag zal contact opgenomen worden met de ouders.
Indien gewenst worden de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte gehouden van de studiehouding en resultaten van de leerling. Dit kan in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) mondeling dan wel schriftelijk gebeuren.

Als de resultaten op school voldoende of hoger zijn, in alle vakken, dan is het bespreekbaar om leerlingen tijdens de studiebegeleidingsuren eerder naar huis te laten gaan.
Om 17.30 uur wordt het huiswerk gecontroleerd. Is alles af, dan mag de leerling naar huis gaan, mits de ouder(s)/verzorger(s) hiervoor goedkeuring hebben gegeven. Het doorgeven hiervan moet telefonisch of via de app/mail gebeuren voor 15.30 uur.

Zijn de resultaten op school in bepaalde vakken onvoldoende dan is het niet wenselijk dat leerlingen tijdens de studiebegeleidingsuren eerder naar huis toe gaan. Als het huiswerk voor de volgende dag af is, is het de bedoeling dat de leerlingen extra tijd besteden aan de vakken waar ze een onvoldoende voor hebben gehaald. Het is dus belangrijk dat de leerlingen er aan denken dat ze boeken mee nemen van de vakken waarin extra moet worden geoefend.

Afspraken m.b.t. het gebruik van mobiele telefoon:

Tijdens de studiebegeleiding blijft de mobiele telefoon in de schooltas. 
Het gebruik van “oortjes” tijdens de studie is niet toegestaan.
Willen de leerlingen hun huiswerk bekijken, via Somtoday, dan is dat uiteraard wel toegestaan.